• 23-31 Echo Point Rd, Katoomba NSW 2780, Australia